จดหมายข่าว ECONS : กรกฎาคม 2559

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 

Newsletter_July

ECONS_logo

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

 

 • เพิ่มการกำหนดการใช้เลขที่ส่งสินค้าเป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
 • เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกรายการและผ่านรายการตามข้อกำหนดวันที่ปิดสิ้นวัน – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพื่อป้องกันการบันทึกรายการย้อนหลัง และล่วงหน้า
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
 •  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

BySideV109.1

 

Update Feature in BySide V.1.19

BySide Version นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

    • รายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
    • เพิ่มรายงานวิเคราะห์การขาย (แสดงตามน้ำหนัก) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
    • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)
     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

บทความ

 บทความ