จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2561
ECONSNEWS0561

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต – ระบบควบคุมผลิต (SF)
      • เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
      • ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ – ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสกลุ่มเจ้าหนี้
      • ปรับปรุงรายงานสถานะของโครงการ (การใช้วัตถุดิบ) และรายงานสถานะของโครงการแบบสรุป – ระบบบริหารโครงการ : ให้แสดงมูลค่าการใช้วัตถุดิบด้วยต้นทุนที่ได้จากการประมวลผลต้นทุน
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO),ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES)
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  • ปรับปรุงการบันทึก/แก้ไขการเบิกวัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   cit-manual-nov-2017seminar_180515_wht_docsme_evaluate