BySide V.1.41 Release Note

BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต – ระบบควบคุมผลิต (SF)
1. รายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน เป็นรายงานแสดงรายการเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแยกตามใบเบิก ผู้ขอเบิกจัดพิมพ์เพื่อนำไปขอเบิกสินค้าจากคลังที่ระบุไว้

2. รายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งสินค้าจากผลิตเข้าคลัง ผู้นำส่งสินค้าจัดพิมพ์เพื่อนำไปแจ้งการนำสินค้าเก็บเข้าคลังตามคลังที่ระบุ พร้อมทั้งรายละเอียดของสินค้าได้แก่ Lot, ขนาดบรรจุ (ข้อมูลหลักสินค้าฟิลด์ User Field1), กล่อง (จำนวนตามขนาดบรรจุ) และ Misc (ส่วนเกินจากขนาดบรรจุ)

Back

เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
สำหรับใช้บันทึกเป้าหมายการขายของพนักงานแต่ละรหัส แยกเป็นปีและเดือน

Back

ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ – ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP)

เพิ่มเงื่อนไขรหัสกลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองข้อมูลตามกลุ่มเจ้าหนี้ได้

Back

ปรับปรุงรายงานสถานะของโครงการ(การใช้วัตถุดิบ) และรายงานสถานะของโครงการแบบสรุป – ระบบบริหารโครงการ

ปรับปรุงรายงานสถานะของโครงการ (การใช้วัตถุดิบ) และรายงานสถานะของโครงการแบบสรุป ให้แสดงมูลค่าการใช้วัตถุดิบด้วยต้นทุนที่ได้จากการประมวลผลต้นทุน แต่หากยังไม่ได้ประมวลผลต้นทุนจะใช้ต้นทุนมาตรฐาน

 

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีทั่วไป รายงานประมาณการกระแสเงินสด Cash Flow 1. แก้ไขการตรวจสอบวันที่ของคำสั่งขายให้ตรวจสอบตามวันที่เฉลี่ย(Customer.DAYSTOPAY) + วันที่ต้องการสินค้า 2. กรณีที่มูลค่าแต่ละรายการทุกประเภทเป็น 0 ไม่ต้องแสดงรายการที่รายงานแล้ว

Back

Posted in ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*