ECONS V2.13E Rvs 610005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย – ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
ตามที่ Version 610004 เพิ่มการเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานขายที่จอภาพบันทึกรายการขายสินค้า ใน Version นี้ได้เพิ่มการเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานที่จอภาพต่าง ๆ ดังนี้
1. บันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) และผ่านรายการตั้งหนี้(Vans Sales) โดยเพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย และเมื่อทำการผ่านรายการก็จะเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานขายในประวัติการขายด้วย

2. จอภาพประมวลผลสร้างคำสั่งขายจากใบเสนอราคา โปรแกรมจะ Default กลุ่มพนักงานขายให้อัตโนมัติ

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)

1. สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้เป็นเลขที่ใบกำกับภาษีหรือไม่ โดยกำหนดเป็นค่า Default การใช้หรือไม่ใช้ที่จอภาพค่าเริ่มต้นของระบบ CO ซึ่งถ้ากำหนดว่าใช้โปรแกรมก็จะ Default เลขที่ใบกำกับภาษีให้ตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ใช้ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเลขที่ใบกำกับภาษีได้ด้วยตนเอง

2. Lookup รหัสสินค้า เพิ่มให้แสดงจำนวนคงเหลือ และราคาขาย

3. เพิ่ม Feature การคำนวณส่วนลด By Item ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลหลักราคา หรือหากไม่มีการกำหนดก็สามารถกำหนดส่วนลด By Item ได้ด้วยตนเอง

4. ตารางแสดงสถานที่เก็บ สำหรับใช้เลือกคลังที่ทำการเบิกสินค้าเพิ่มแสดงจำนวนรอผ่านรายการ และแสดงจำนวนสุทธิ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสินค้าได้

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
ที่จอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ ส่วนของการบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบ เพิ่มให้สามารถบันทึกชื่อผู้ขาย, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่ ในแต่ละรายการได้ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลชื่อผู้ขาย, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่ จากข้อมูลหลักผู้ขายได้ด้วย

ปรับปรุงการบันทึก/แก้ไขการเบิกวัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
ปรับตารางแสดงสถานที่เก็บ สำหรับใช้เลือกคลังที่ทำการเบิกสินค้าเพิ่มแสดงจำนวนรอผ่านรายการ และแสดงจำนวนสุทธิ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสินค้าได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการลดหนี้ ให้บันทึกที่อยู่ของผู้ขายที่รายการลดหนี้ด้วย
2 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ ไม่ให้นำที่อยู่ที่บันทึกไว้ที่รายการตั้งหนี้,เพิ่มหนี้,ลดหนี้ ไปทำการ Update ที่ข้อมูลหลักผู้ขาย
3 ควบคุมการผลิต ปรับความเร็วหน้าจอสอบถามความต้องการวัตถุดิบ
4 ALL แก้ไขการบันทึเวลา(mtxnhist.txndate, txntime) ที่ผู้ใช้ผ่านรายการความเคลื่อนไหวสินค้าทั้งหมดให้บันทึกตามเวลา Server แทนเวลาของเครื่อง Client
5 เงินทดรองจ่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการเคลียร์เงินทดรองจ่าย กรณีจ่ายเพิ่มด้วยประเภทเงินโอนให้บันทึกวันที่โอนตามวันที่จ่าย
6 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต เนื่องจากโปรแกรมผ่านรายการปิดคำสั่งผลิตที่ไม่ได้เลือกไปด้วย

Back

Posted in ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*