จดหมายข่าว ECONS : มีนาคม 2562
ECONSNEWS0362
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.51 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
      • เพิ่มเมนูงวดการขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น – ระบบพื้นฐาน
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   samplecorrecterror_1