ECONS V2.13E Rvs 620003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น – ระบบพื้นฐาน
เมนูบันทึกลายเซ็น ใช้สำหรับบันทึกรูปภาพลายเซ็นของผู้ใช้งานในระบบแยกแต่ละรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งรูปภาพลายเซ็นนี้นำไปใช้แนบกับเอกสารการพิมพ์ในระบบ ECONS เช่น ใบเสนอราคา, ใบสำคัญรับ เป็นต้น

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมคุณภาพ จอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าเก็บ แก้ไขข้อความสถานะจากคำว่า ส่งคืนสุดท้าย เป็น ส่งคืนผู้ขาย
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า แก้ไขให้กรณีบันทึกรายการที่ Detail แล้วมาทำการลบรายการที่ Header จะต้องลบไม่ได้ หากจะลบต้องใช้ปุ่ม ลบข้อมูลเท่านั้น
3 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานประมาณการเงินสด เนื่องจากเข้าจอภาพแล้วเกิด Error
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานประวัติการขายแสดงตามสินค้าทางเลือก เนื่องจากกดพิมพ์รายงานแล้วโปรแกรมถามหา Temp File
5 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานค่าคอมมิชชั่น เนื่องจากพิมพ์แล้วเกิด Error
6 บัญชีลูกหนี้ ปรับความเร็วในการจัดพิมพ์รายงานการรับเงินแยกตาม Salesman เพื่อคำนวณ Commission
7 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรับคืนสินค้าแบบไม่มีเลขที่ใบรับคืน แก้ไขปัญหาเมื่อติ๊กอนุมัติที่หน้าจออนุม้ติรายการ แล้วไปกดปุ่ม Save โปรแกรมจะถูกปิดอัตโนมัติ
8 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการรับสินค้า ให้เก็บเลขที่รายการ 12 Digitแล้ว (proj_hist.doc_no2)
9 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งเจ้าหนี้ กรณีผ่านรายการใบลดหนี้เพิ่มการเก็บข้อมูลเลขที่ใบลดหนี้ในรายการภาษีซื้อ
10 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพรายการตั้งเจ้าหนี้ แก้ไขการตรวจสอบการบันทึกรายการเงินมัดจำจ่าย

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*