BySide V.1.51 Release Note

BySide Version 1.51 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เป็นรายงานแสดงการจ่ายและการเคลียร์เงินมัดจำแยกตามเอกสาร ทำให้สะดวกในการตรวจสอบสถานะของของการจ่ายเงินมัดจำ โดยรายงานมี 2 รูปแบบ คือ
1. แบบละเอียด แสดงความเคลื่อนไหวของการจ่ายและการเคลียร์เงินมัดจำแยกตามเอกสาร

2. แบบสรุป เป็นการแสดงยอดจ่าย ยอดเคลียร์ และยอดคงเหลือตามเอกสารแบบรวมยอดตามใบจ่ายเงินมัดจำ

Back

เพิ่มเมนูงวดการขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
สำหรับใช้ในการกำหนดงวดการขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการได้ คือ แต่เดิมยอดรวมการขายสินค้าแต่ละเดือนจะมองจากวันที่ 1-วันที่สิ้นเดือน แต่หากมีการระบุงวดการขายสินค้า เช่น ให้งวดที่ 1 เริ่มต้นวันที่ 05/1-05/2 ยอดรวมการขายสินค้างวดที่ 1 ก็จะมองจากวันที่ 05/1-05/2 ที่กำหนดไว้

***ซึ่งข้อมูลงวดการขายนี้จะนำไปใช้ในขั้นตอนการบันทึกคำสั่งขายสินค้าที่ระบบ ECONS โดยใช้วันที่บันทึกใบสั่งซื้อมาตรวจสอบที่งวดการขาย หากไม่พบงวดการขายจะบันทึกเป็นเดือน/ปีปัจจุบัน

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีทั่วไป แก้ไขจอภาพบันทึกบัญชี ให้สามารถบันทึกรายการได้ปกติ
2 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ เนื่องจากแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
3 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขรายงานประวัติการจัดซื้อให้แสดงข้อมูลเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้มากกว่า 8 Digit
4 บัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานงบทดลอง เนื่องจากพิมพ์รายงานย้อนหลังแล้วเกิด Error
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานทะเบียนคุมใบสั่งขายตามโครงการ แบบละเอียด เนื่องจากแสดงข้อมูลออกมาซ้ำกรณีที่เป็นรายการทยอยส่ง

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*