จดหมายข่าว ECONS : มีนาคม 2561
ECONSNEWS0361
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้
      • เพิ่ม Feature Auto PO/CO – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
      • ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) :เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของสรรพากร Version 5.20
      • ปรับปรุงรายการประวัติการจัดซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   ECONS Cash Flow ReportScrum Handbook