BySide V.1.39 Release Note

BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่ม Feature Auto PO/CO – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
ตอบโจทย์แนวคิดการสร้างรายการสั่งขายอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการซื้อขายระหว่างบริษัทในเครือ โดยการ Export และ Import จากไฟล์ PDF+XML ดังนี้
1. บริษัทที่จัดซื้อทำการบันทึกรายการสั่งซื้อสินค้าในระบบ ECONS ตามปกติ และให้ทำการพิมพ์ใบสั่งซื้อ (PDFA-3) ซึ่งเป็นรายงานใหม่ในโปรแกรม BySide (ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ PDF+XML)

2. จากนั้นนำส่งไฟล์ PDF ให้กับบริษัทผู้ขาย

3. ทางด้านบริษัทผู้ขาย ให้นำไฟล์ PDF ที่ได้จากผู้ซื้อมาทำการ Import เพื่อสร้างรายการคำสั่งขายอัตโนมัติ ผ่านจอภาพ นำเข้าคำสั่งขายจากใบสั่งซื้อ เป็นจอภาพใหม่ในโปรแกรม BySide

หมายเหตุ
1. นำเข้า 1 ใบสั่งซื้อ = 1 คำสั่งขาย
2. ตรวจสอบการนำเข้าใบสั่งซื้อซ้ำ ตามรหัสลูกค้าและเลขที่ใบสั่งซื้อ
3. กรณีฝั่งผู้ซื้อกำหนดรหัสลูกค้าไว้ที่ข้อมูลอื่นๆ ในข้อมูลหลักผู้ขายเมื่อทำการนำเข้าโปรแกรมจะตรวจสอบการนำเข้าให้ตรงกับรหัสลูกค้าตามที่ระบุไว้ (AutoPoCo)
4. Support กรณีขายสินค้าแบบ Exclude Vat เท่านั้น
5. สามารถนำเข้าต่อครั้ง ได้มากกว่า 1 ใบสั่งซื้อ

Back

ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของสรรพากร Version 5.20

Back

ปรับปรุงรายการประวัติการจัดซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
แก้ไขรายงานประวัติการจัดซื้อ ประเภทรายงาน เรียงตามวันที่ใบรับของ ดังนี้
1. กรณีรับของวันเดียวกัน เพิ่มให้มีการเรียงลำดับตามเลขที่ใบรับสินค้า
2. เพิ่มการแสดงชื่อผู้ขายในรายงาน

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บริหารโครงการ ปรับความเร็วในการพิมพ์รายงานสถานะของโครงการแบบสรุป
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ไม่ให้แสดงรายการตั้งหนี้ที่มีการบันทึกรายการลดหนี้เป็นศูนย์แล้ว
3 บัญชีทั่วไป แก้ไขจอภาพบันทึกใบสำคัญ เนื่องจาก Lookup ประเภทเอกสารแสดงรายการผิด

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*