ECONS V2.13E Rvs 610003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า
เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup ที่จอภาพดังต่อไปนี้
1. จอภาพบันทึกขั้นตอนการผลิต (BM)
2. จอภาพข้อมูลหลักราคา (CO)
3. จอภาพอัตราปรับเปลี่ยนหน่วย (IC)
4. จอภาพกำหนดสินค้าผู้ขาย (PO)

ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

1. เพิ่มปุ่ม ลบใบขอซื้อ เพื่อใช้ลบรายการขอซื้อทั้งใบ (เดิมจะลบได้ที่ละ Item)

2. การบันทึกรายการขอซื้อจาก MRP มีรายละเอียดดังนี้

2.1 เพิ่มเงื่อนไขการคัดกรองรายการตามรหัสสินค้าได้

2.2 เพิ่มเงื่อนไข ตรวจสอบรายการ เพื่อใช้กำหนดให้เปิด/ไม่เปิดจอภาพแสดงรายการสินค้าให้ตรวจสอบก่อนการประมวลผล

2.3 เพิ่มจอภาพแสดงรายการสินค้าให้ผู้ใช้ตรวจสอบและเลือกรายการที่ต้องการประมวลผลได้ (เดิมจะประมวลผลทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกโดยไม่มีจอภาพให้ตรวจสอบและเลือกรายการก่อนการประมวลผล)

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน กรณีอ้างถึงใบแจ้งหนี้ที่คีย์ติดลบและเป็นภาษีบริการ เมื่อดึงรายการมาทำการจ่ายเงินโปรแกรมไม่คำนวณฐานภาษี และมูลค่าภาษี
2 ควบคุมการผลิต จอภาพยกเลิกการปิดคำสั่งผลิต พบว่าการปรับปรุงจำนวนเบิกไม่ถูกต้อง(WPM.QTYDEL)
3 บัญชีเจ้าหนี้ รายงานภาษีเงินได้ (STDAP6035) แก้ไขให้แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน จากรายการที่บันทึก (เดิมแสดงจากข้อมูลหลักผู้ขาย)

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*