จดหมายข่าว ECONS : มกราคม 2561
econsnews6101
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.37 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานการจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่พิมพ์เป็นรูปแบบ PDF
      • เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขโครงสร้างสินค้า (BOM) – ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
  • ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   201801-etax201801-seminar201801-libre