ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
เป็นการปรับปรุงการคำนวณ (เมนู J-D-E-A) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ดึงข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตจาก Routing มาทับข้อมูลเดิมหรือไม่
โดยการปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไข Part Routing Critical Factor (เมนู J-D-E-B) เพิ่มฟิลด์ ไม่อนุญาตให้ดึงข้อมูลมาทับใหม่ กำหนดค่าเป็น N/Y กรณีกำหนดค่าฟิลด์นี้เป็น N เมื่อประมวลผลจะทับข้อมูลเดิม แต่หากเป็น Y จะไม่ทับข้อมูลเดิมให้เพิ่มเฉพาะรายการที่ไม่มีอยู่เท่านั้น

ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
ปรับการทำงานของจอภาพ Rough Cut Capacity Review (เมนู J-D-F)
1. กรณีที่ประมวลผลเปิดใบสั่งผลิตแล้ว แก้ไขให้แสดงวันที่ครบกำหนดจาก WPL
2. กรณีเปิดใบสั่งผลิตแล้ว แก้ไขให้แสดงเลขที่คำสั่งผลิต (Refmfg) แทนเลขที่อ้างอิงคำสั่งผลิต (Ord)
3. เพิ่มให้สามารถคลิกเมาส์ขวาที่รหัสสินค้า เพื่อเปิดจอภาพ ตารางแผนการผลิตเมนู (เมนู J-D-A) ขึ้นมาเป็นรหัสนั้น ๆ ได้ และสามารถแก้ไขตารางแผนการผลิตได้ ซึ่งเมื่อปิดจอภาพตารางแผนการผลิต โปรแกรมจะ Refresh จอภาพ Rough Cut Capacity Review (เมนู J-D-F) ให้อัตโนมัติ

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่ายและบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบและแก้ไข Process การทำงานกรณีกำหนด VATFLAG = ‘Y’ (กำหนดให้ใช้ราคา Include Vat ทั้งระบบ)
2 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งคืนสินค้า เพิ่มการตรวจสอบไม่ให้ผ่านรายการส่งคืนสินค้าได้ กรณีพบว่าสินค้าคงเหลือไม่พอตัดจ่าย
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า แก้ไขการยกเลิกรายการขายแบบ Exclude Vat ให้ดึงทศนิยมราคาขายต่อหน่วยมาให้ครบ 4 ตำแหน่ง
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดกรณีกดปุ่ม F4 2 ครั้ง ที่ Column เลขที่คำสั่งผลิต, เลขที่การปฏิบัติงาน, เลขที่ศูนย์การผลิต
5 บัญชีลูกหนี้ รายงานภาษีขาย แก้ไขการแสดงเลขที่เอกสารที่คอลัมน์อ้างถึงเอกสาร กรณีเป็นรายการใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ Type=I พบว่าแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
6 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต จอภาพบันทึกขั้นตอนการผลิต แก้ไขข้อผลิตพลาดกรณีประมวลผล Copy ขั้นตอนการผลิตมาจากขั้นตอนเดิมที่มีอยู่และขั้นตอนนั้นมีการกำหนด Tooling และแก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการ Tooling ให้แสดงรายการให้ถูกต้อง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*