จดหมายข่าว ECONS : กุมภาพันธ์ 2561
ECONSNEWS0261
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้

   
   

  • เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS
  • เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry
  • เพิ่ม Feature การขาย Factoring – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต – ระบบเพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (EHSF) : เพิ่มปุ่มกำหนดรหัสแรงงาน
  • เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า
  • แก้ไขจอภาพบันทึกการจำหน่ายทรัพย์สิน และหน้าบันทึก/แก้ไขข้อมูลการตรวจนับ – ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.38
  BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน – ระบบพื้นฐาน : จอภาพใหม่
  • เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร – ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM)
  • เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  • เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก