ECONS V2.13E Rvs 640006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับรายงานการรับจ่ายสินค้าคงคลังเพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสแผนก(ผังบัญชี)

ปรับหน้าเงื่อนไขการพิมพ์รายงานการรับจ่ายสินค้าคงคลัง โดยเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูลตามช่วงของรหัสแผนกที่สนใจได้

 

1ECN
 

Go Top

 

ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับ Lookup ในการค้นหาข้อมูลในหน้าจอบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้เป็น Lookup มาตรฐาน

ปรับหน้าบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบเงินทดรองจ่าย(AV) ในส่วนของ Lookup ที่ใช้ค้นหาข้อมูลให้เป็นตามมาตรฐานในระบบงาน ECONS

เมนูในระบบงานเงินทดรองจ่าย (AV) ที่ปรับหน้าจอมีดังนี้

    • เมนู A. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบงาน

    • เมนู B. ข้อมูลหลักระบบงาน -> A. กลุ่มลูกหนี้เงินทดรอง

    • เมนู B. ข้อมูลหลักระบบงาน -> B. ลูกหนี้เงินทดรอง

 


 

หมายเหตุ Lookup มาตรฐาน ในระบบ ECONS สามารถทำงานได้ดังนี้

    1. สามารถเปลี่ยนการจัดเรียงข้อมูลโดยการ Click ที่ Column Header ที่ต้องการเรียงข้อมูล โปรแกรมจะ Default จาก น้อย -> มาก ให้เสมอ และเมื่อ Click ซ้ำที่ Column เดิม โปรแกรมก็จะสลับจาก มาก -> น้อย อัตโนมัติ

    2. สามารถพิมพ์ค้นหาข้อมูลใน Column ต่างๆ ได้

 

 

    3. สามารถกรองข้อมูล (Filter) ในแต่ละ Column ด้วยข้อความที่สนใจได้

 

 

Go Top

 

 

ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับเพิ่มแสดงสถานะเมื่อมีการยกเลิกเช็ค (Void Cheque) ในรายงานทะเบียนคุมการเบิกเงินทดรอง และรายงานคุมการเคลียร์เงินทดรอง

    • รายงานทะเบียนคุมการเบิกเงินทดรอง

 


 

    • รายงานทะเบียนคุมการเคลียร์เงินทดรอง

 


 

Go Top

 

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ เมนูการตั้งลูกหนี้ -> รายการแจ้งหนี้ แก้ไขการบันทึกรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ โดยให้โปรแกรม Default วันที่ครบกำหนดตามรายการแจ้งหนี้ที่มีการอ้างถึง และในกรณีที่กำหนดให้ใบลดหนี้นั้นทำการปรับยอดหนี้ในใบแจ้งหนี้เดิม โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้แก้ไขวันที่ครบกำหนดได้
 


 

หมายเหตุ เดิมวันที่ครบกำหนดจะใช้วันที่ใบแจ้งหนี้ บวกจำนวนวันในการชำระหนี้ ที่กำหนดในรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นค่า Default และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้(1) ไม่ถูกต้อง


(1)การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สามารตรวจสอบได้จากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และเมนูสอบถามข้อมูลลูกค้าทั้งในระบบ ECONS และ BYSIDE

 

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดในเมนูประมวลผลตั้งเจ้าหนี้(2) เมื่อประมวลใบแจ้งหนี้แบบหลายใบกำกับภาษี ในกรณีที่ชื่อผู้ขายตามใบกำกับภาษีไม่ตรงกับชื่อผู้ขายในใบแจ้งหนี้ รายงานภาษีซื้อ(STDAP6011) แสดงชื่อผู้ขายไม่ถูกต้อง โดยแก้ไขให้เมื่อประมวลผลกรณีดังกล่าว ระบบจะเก็บชื่อผู้ขาย และดึงไปแสดงในรายงานภาษีซื้อตามที่บันทึกในรายละเอียดของใบกำกับภาษี
 (2)เมนูประมวลผลตั้งเจ้าหนี้ (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ -> การตั้งเจ้าหนี้ -> ผ่านรายการตั้งหนี้)

3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขปัญหาการใช้งาน เมนูบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ(3) ไม่สามารถใช้งานได้ในบางฐานข้อมูล
 

(3)เมนูบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง -> การตรวจนับสินค้า -> บันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ)

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*