ECONS V2.13E Rvs 640001 Release Note

 

ECONS V2.13E Rvs 640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 

ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับรายงานตรวจสอบใบขอซื้อ เพิ่มเงื่อนไขให้กรองตามเลขที่ใบขอซื้อ

ปรับหน้าจอการพิพม์รายงานตรวจสอบใบขอซื้อ ดังนี้

   1.เพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูลให้สามารถกรองข้อมูลตามเลขที่ใบขอซื้อได้

   2.เพิ่มตัวเลือกให้กำหนด “เลือกข้อมูลทั้งหมด” ของแต่ละเงื่อนไขได้

 

PO. Inspect Report

Go Top

 

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขโปรแกรมบันทึกใบสำคัญ ( C.การบันทึกบัญชี -> A.บันทึกใบสำคัญ ) ในกรณีที่บันทึกใบสำคัญแล้วโปรแกรมค้างในหน้าจอเมื่อเลือกรหัสบัญชี หลังจากทำการตรวจสอบรายการแล้วรายการยังไม่สมดุล
 

General Voucher

2 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขเมนูจัดสรรบัญชี (E.ประมวลผลสิ้นงวด -> A.จัดสรรบัญชี) ในกรณีที่เป็นการประมวลผลงวดสุดท้ายในปีบัญชีนั้นๆ รายการบัญชีสร้างไม่ครบถ้วน

3 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขเมนูนำฝากธนาคาร เมื่อทำการแก้ไขข้อมูล แล้วถ้ายังไม่ได้มีการบันทึกจะไม่อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลได้ ( เนื่องจากเดิมเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลการนำฝากแล้ว สามารถประมวลผลทันทีโดยยังไม่ได้บันทึกข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลหลังประมวลผลไม่ตรงกับข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุด
 

Deposit Bank

4 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขเมนูผ่านรายการรับคืนสินค้า ในกรณีที่รับคืนสินค้าที่อ้างถึงใบสั่งขายที่มีการกำหนดส่วนลดทั้งใบ (ITEM = “DIS”) และส่วนลดในรายการสินค้า (ส่วนลด BY ITEM) เมื่อทำการประมวลผลรับคืนแล้วส่วนลดเฉลี่ยในประวัติการรับคืนไม่ถูกต้อง
 

Return Receipt

หมายเหตุ : ส่วนลดถัวเฉลี่ยจะถูกจัดเก็บก็ต่อเมื่อมีการกำหนดให้เก็บมูลค่าเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล
 

กำหนดในค่าเริ่มต้นของระบบควบคุมการจัดจำหน่าย

Distribution control system defaults

 

5 ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไข เมนูตรวจสอบ Where use (E.เมนูรายงาน->B.ตรวจสอบ Where use) ในคอลัมน์ “คำอธิบายรายการ” ให้แสดงคำอธิบายรายการของสินค้าหลักให้ครบตามที่บันทึกในข้อมูลหลักสินค้า
 

Return Receipt

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*