BySide V1.72 Release Note

BySide V1.72 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ระบบควบคุมการจัดซื้อ : ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 DIGIT

ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 DIGIT โดยมีรายการดังต่อไปนี้

   1.รายงานใบสั่งซื้อคงค้าง 5 รูปแบบ

   2.รายงานประวัติการจัดซื้อ 6 รุปแบบ

   3.รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด

   4.รายงาน Cost Avoidance

   5.รายงานส่วนต่างราคาซื้อ

   6.รายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า

 

ตัวอย่างรายงานใบสั่งซื้อคงค้าง

 
Open Purchase Order Report

 

ตัวอย่างรายงานประวัติการจัดซื้อ

 
History Purchase Order

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนูรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ แก้ไขให้รายงานแสดง คำอธิบายสินค้า2 (ข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง) ในรายงานทั้งแบบแสดงต้นทุนสินค้า(RPT_BDTIC6002) และไม่แสดงต้นทุนสินค้า

 
Inventory Movement Report

2 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานใบสำคัญทั่วไป (BSTGL6005) ให้รองรับยอดเงินรวมในหลักพันล้าน ทั้งรูปแบบรายงานแบบปกติ และแบบแสดงรายละเอียด

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*