BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป

ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดทั้ง แบบละเอียด(RPT_BSTGB6001) และแบบสรุป(RPT_BSTGB6001A)  ในระบบบัญชีทั่วไป กรณีแสดงรายการคำสั่งซื้อค้างรับ (PO) และคำสั่งขายค้างส่ง (CO )  ให้มูลค่าจำนวนเงินที่แสดงในรายงานเป็นยอดที่รวมภาษีแล้ว
1572345931937
1572345931937

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปรับปรุงการกรองข้อมูลใบงานหน้าจอแสดงรายการบันทึก / แก้ไขใบงานซ่อม ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ให้กรองข้อมูลใบงานที่ปิดโดยที่ยังไม่ผ่านการมอบหมายให้หัวหน้าช่าง ให้แสดงได้จากการกรองใบงานที่ถูกปิดไปแล้ว เท่านั้น

กรองข้อมูลในงานซ่อม

2 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปรับปรุงการแสดงผลรายงานทะเบียนคุมใบรับงานซ่อม ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ให้แสดงรหัสและชื่อลูกค้าในทุกรายการ

แสดงชื่อทุกบรรทัด

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับปรุงแก้ไขการปัญหาการแสดงผลรายงาน สรุปรายการทางบัญชี เเสดงตามรหัสบัญชี (AP) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ข้อความรายละเอียดรหัสบัญชีซ้อนทับเลขที่ใบสำคัญ และชื่อเจ้าหนี้ ซ้อนทับวันที่เอกสาร

ชื่อไม่ทับ

4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนู byside ตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ให้ช่องของเสียสามารถจำค่าที่กำหนดไว้ล่าสุดได้

รวมของเสีย def

5 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอตรวจสอบลูกค้า-หัวข้อวิเคราะห์ลูกค้า ช่องแสดงจำนวนเงินของเช็ค /เงินสด รอนำฝาก ต้องไม่รวมเช็คที่ยังไม่นำฝาก แต่มีการยกเลิก (Void) ไปก่อนหน้าแล้ว

Eva Checq

6 บริหารระบบงาน เมนูบริหารระบบงาน แก้ไขหน้าจอ “กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบงาน ” ให้แสดงชื่อเมนูครบ และสอดคล้องตามเมนู ของ โปรแกรม Byside
Posted in BySide Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*