ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ

ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag  ตาม Flag สร้าง QR Code ที่ได้กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง

เมื่อบันทีกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ได้กำหนดให้สร้าง QR Code (Check Box) แล้ว ระบบจะกำหนด QR Code Tag เป็น Y

เมื่อบันทีกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ได้กำหนดให้สร้าง QR Code (ไม่ถูก Check Box) แล้ว ระบบจะกำหนด QR Code Tag เป็น N

ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
         เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล

ปรับการแสดงผลของใบแสดงรายละเอียดของใบประเมินผู้ขาย – ระบบระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)

ปรับการแสดงผลของใบแสดงรายละเอียดของใบประเมินผู้ขาย เพิ่มคอลัมน์แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ(PO) ที่ได้หรือไม่ได้คุณภาพ เมื่อเลือกให้พิมพ์รายละเอียดการประเมินด้วย

 

หมายเหตุ   รายงานจะตรวจสอบเฉพาะใบสั่งซื้อ ที่ทำการรับสินค้าในช่วงที่สนใจ โดย

ด้านคุณภาพ : ตรวจสอบจากประวัติการส่งคืนสินค้าของใบสั่งซ้อนั้นๆ

ด้านการส่งมอบ – ระยะเวลาการส่งมอบ :  ตรวจสอบจากวันที่รับสินค้าเทียบกับวันครบกำหนดของรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ

ด้านการส่งมอบ – จำนวนที่ส่ง :  ตรวจสอบจากจำนวนรับว่าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อของใบสั่งซื้อนั้นๆ หรือไม่

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพการส่งคืนสินค้าในกรณีที่มีการแก้ไขวันที่ส่งคืน ให้โปรแกรมทำการ Update วันที่ส่งคืน ที่ Detail ทุกรายการด้วย
2 บัญชีลูกหนี้และควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการระบุค่าเริ่มต้น วันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-กรณี ถ้า วันที่รับเงิน >= วันที่เช็ค แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน = วันที่รับเงิน + 2
-กรณี ถ้า วันที่รับเงิน  < วันที่เช็ค แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน  = วันที่เช็ค + 1
โดย ทั้ง 2 กรณีไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์
แก้ไขในระบบบัญชีลูกหนี้
1. หน้าจอตั้งลูกหนี้
2. หน้าจอ บันทึกรับเงิน
แก้ไขในระบบควบคุมการจัดจำหน่าย
1 . หน้าบันทึกใบแจ้งหนี้ (Van Sale)
3 ระบบรักษาความปลอดภัย แก้ไขหน้าจอการเปลี่ยนบริษัทในกรณีที่กำหนดรหัสบริษัทมีความใกล้เคียงกัน เช่น กำหนดรหัสบริษัท เป็น “COMP1” กับ “COMP10” ให้สามารถมองเห็นได้ครบทุกบริษัทตามสิทธิที่กำหนดไว้
4 ระบบพื้นฐาน แก้ไขหน้าจอกำหนดบริษัท ในส่วนของการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบริษัท  เมื่อกดยกเลิกในขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์จะเป็นการปิดหน้าจอเท่านั้น ไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงค่า permission ใดๆ

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*