ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพ ใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

 

จอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้าเพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย

1. ปรับหน้าจอบันทึกใบรับคืนสินค้า โดยเมื่อทำการกำหนดรหัสลูกค้าในหน้าจอ ระบบจะทำการดึงรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย และกลุ่มพนักงานขายจากข้อมูลหลักลูกค้ามาให้อัตโนมัติก่อน แต่จะสามารถแก้ไข หรือเลือกรหัสใหม่ได้

 

2. ปรับการทำงานของเมนูประมวลผลรับคืนสินค้า โดยกรณีที่ทำการรับคืนสินค้าโดยที่ไม่ได้อ้างถึงใบสั่งขาย เมื่อระบบสร้างใบแจ้งหนี้ รหัสกลุ่มลูกค้า และรหัสพนักงานขายจะเป็นตามที่บันทึกในใบรับคืนสินค้า แต่ในกรณีที่รับคืนสินค้าโดยอ้างถึงใบสั่งขาย เมื่อระบบสร้างใบแจ้งหนี้ รหัสกลุ่มลูกค้า และรหัสพนักงานขายจะเป็นไปตามใบสั่งขาย

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า (STDAR6044) แสดงวันที่ไม่ครบ และไม่ support การกำหนดเลขที่รับเงินเกิน 8 digit

 

2711621

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขเมนูการบันทึกจ่ายเงิน กรณีแก้ไขประเภทการรจ่ายเงินระบบ ที่ไม่ปรับปรุงข้อมูลในตารางรายละเอียดการจ่ายเงินให้ด้วย
3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขเมนูประมวลผลจ่ายเงิน ไม่นำหมายเหตุที่บันทึกในหน้าจอรายละเอียดการจ่ายเงิน ส่งไปยังระบบบัญชีทั่วไป
4 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการรับคืนสินค้าในกรณีอ้างถึงคำสั่งขาย ที่มีส่วนลดท้ายบิล มากกว่า 1 คำสั่งขาย ไม่สามารถประมวลผลการรับคืนได้
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขเมนูปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลัง ( Preliminary Update) กรณีคำนวณต้นทุนรายการรับสินค้าจากการผลิตไม่ SUPPORT การกำหนดเลขที่เอกสารเกิน 8 Digit
Posted in ECONS Release Note, Release Note, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*