ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการขาย กรณีแก้ไขรหัสรายการสำหรับบันทึกบัญชีขาย ให้ทำการ Update บัญชีขายของรายการสินค้าทุกรายการ
3 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพโอนย้ายสินค้า แก้ไขกรณีสร้างรายการโอนย้ายจากเอกสารอื่นๆ เมื่อทำการระบุคลังที่รับโอนพบว่าโปรแกรมเก็บ Holdcode ไม่ถูกต้อง
4 บัญชีลูกหนี้และควบคุมการจัดจำหน่าย การแก้ไขจอภาพ
1. หน้าตั้งลูกหนี้
2. หน้าบันทึกใบแจ้งหนี้ Van Sale
3. หน้าบันทึกรับเงิน
กรณีรับชำระด้วยเช็คให้ Default วันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-กรณี ถ้า วันที่เช็ค <= วันที่รับเงิน แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน = วันที่เช็ค + 2 วัน
-กรณี ถ้า วันที่เช็ค > วันที่รับเงิน แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน = วันที่เช็ค + 1 วัน
ทั้ง 2 กรณีไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์
5 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพรับวางบิล กรณีแก้ไขวันที่นัดชำระ ให้โปรแกรมทำการ Update วันที่นัดชำระที่ Detail ทุกรายการด้วย
6 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง กรณีมีการโอนย้าย หรือจำหน่าย
7 บัญชีเจ้าหนี้ เเก้ไขรายงานบัญชีพิเศษ STDAP6036 โดยตัดเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลฟิลด์ APBAL.DOCNO ” ออก เนื่องจากฟิลด์ดังกล่าวที่ระบบ AP ไม่มีการบันทึกข้อมูลทำให้เมื่อมีเงื่อนไขนี้จะทำให้ข้อมูลภาษีที่บันทึกในระบบ AP ไม่แสดงในรายงาน
8 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขรายงานประเมินผู้ขาย STDPO6030 เนื่องจากแสดงรายการสั่งซื้อที่ส่งไม่ครบ ไม่ถูกต้อง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*