BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน – ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA)
เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกตามประเภททรัพย์สิน ได้แก่ วันที่ได้มา, มูลค่าทรัพย์สิน, ค่าซาก, ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 โครงสร้างสินค้า แก้ไขรายงานโครงสร้างสินค้า แสดงจำนวนต่อหน่วยไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้
2 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) กรณีกำหนดเงื่อนไขรหัสสินค้าแบบเลือกทั้งหมดทุกสินค้า โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*