ECONS V2.13E Rvs 620002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้ 6 Digit – ALL
ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้สูงสุด 6 Digit

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ จอภาพบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ แก้ไข Lookup อ้างถึงเลขที่รับเงินมัดจำให้แสดงเฉพาะรายการรับเงินมัดจำที่เหลืออยู่เท่านั้น
2 เงินโอนธนาคาร จอภาพบันทึกเงินโอนธนาคาร กรณี New รายการให้ Cursor ไป Focus ที่รหัสกลุ่มเอกสารเสมอ
3 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพการยกรายการประจำวัน แก้ไขการยกเลิกรายการยกเลิกเช็ค ให้โปรแกรมบันทึกสถานะเช็คกลับมาเป็น N เสมอ
4 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพยกเลิกรายการปรับปรุงสินค้า แก้ไขไม่ให้แสดงรายการที่ทำการ Prelim หรือประมวลผล stock card สิ้นเดือนไปแล้ว
5 บัญชีลูกหนี้ จอภาพบันทึกใบตั้งลูกหนี้ กรณีบันทึกราคาต่อหน่วยมีทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง และเป็นเงินบาท แก้ไขให้โปรแกรมบันทึกราคาหน่วยลูกค้าสกุลเงินเดียวกันก็ต้องบันทึกเหมือนกัน
6 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกรายการลดหนี้ แก้ไขฟิลด์อ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้ให้รองรับเลขที่เอกสาร 12 Digit

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*