BySide V.1.50 Release Note

BySide Version 1.50 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ เป็นรายงานใหม่ใน BySide เพื่อใช้แสดงข้อมูลใบสำคัญรับตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถระบุประเภทการรับชำระที่สนใจได้

Back

เพิ่มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน – ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA)
เพิ่มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน เป็นรายงานใหม่ใน BySide เพื่อใช้แสดงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแต่ละรหัส เช่น รายการซื้อทรัพย์สิน, รายการประกัน, รายการปรับปรุง, รายการจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกตรวจสอบรายการที่สนใจตามช่วงวันที่ที่สนใจได้

Back

Back

ปรับปรุงรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เพิ่มประเภทรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ โดยประเภทรายงานนี้จะเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูลวันที่ตั้งหนี้, เลขที่ใบแจ้งหนี้, วันที่ใบแจ้งหนี้

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*