ECONS V2.13E Rvs 620001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มจอภาพปรับประมาณการขาย – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)

เดิมการปรับประมาณการขายจะทำได้ที่ละรหัสสินค้าเท่านั้นโดยทำการประมวลที่จอภาพการวางแผนตารางการผลิต ใน Version นี้ได้เพิ่มจอภาพปรับประมาณการขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการปรับประมาณการขายได้มากกว่า 1 รหัสสินค้า

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ FA
เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit ซึ่งปรับทั้งจอภาพและรายงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit และแสดงข้อมูลเอกสาร 12 Digit

ปรับปรุงจอภาพบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

Lookup เลขที่ใบรับของเพิ่มคอลัมน์ให้แสดงและค้นหาได้ ดังนี้ รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ขาย, เลขที่ PO, จำนวนเงิน และสกุลเงิน

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 14 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพเบิกวัตถุดิบ กรณีเปิดคำสั่งผลิตประเภท R (Rework Work Order) ให้สามารถจ่ายวัตถุดิบที่มีสถานะ = Blank,I (Inspect),R (Rework),S (ของเสีย)ได้
2 เงินทดรองจ่าย จอภาพผ่านรายการเคลียร์เงินทดรอง กรณีบันทึกค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการโดยระบุเลขที่ใบกำกับภาษีเดียวกันเมื่อประมวลผลให้บันทึกข้อมูลภาษีซื้อรวมเป็นรายการเดียว
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า แก้ไขกรณีบันทึกรับคืนโดยอ้างถึงใบแจ้งหนี้ประเภท Include Vat แล้วโปรแกรมคำนวณส่วนลด By Item ไม่ถูกต้อง
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า แก้ไขไม่ให้ผ่านรายการส่งสินค้ากรณีที่ไม่ระบุคลังสินค้าที่ทำการเบิกจ่าย และกรณีที่กำหนดจำนวนส่งเป็น 0 โดยระบุ ZCLOSE = N
5 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขปัญหาใบสำคัญลดหนี้ (STDGB6008) แสดงข้อมูลไม่ดุล
6 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า กรณีสินค้าเป็น NON INVENTORY ให้ทำการเปิดปุ่ม ผ่านรายการรับอัตโนมัติด้วย
7 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ แก้ไขปัญหาการตรวจสอบการจ่ายเงินมัดจำไม่ให้เกินจากใบสั่งซื้อที่อ้างถึง
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกบันทึกรายการรับคืนสินค้า แก้ไขปัญหาการกำหนดคลังรับคืนด้วยตนเองแล้วโปรแกรม Default วันที่หมดอายุเป็น 01/01/1900 ที่ถูกต้อง Default เป็นปี 01/01/2099
9 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการรับคืนสินค้า แก้ไขกรณีเป็นรายการประเภท Include Vat โปรแกรมจะต้องระบุประเภทของรายการใบลดหนี้เป็น Include Vat ด้วย
10 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึกรายการเบิกวัตถุดิบ แก้ไขกรณีบันทึก Item การเบิกวัตถุดิอีกครั้งโปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบเบิกเป็น *
11 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ไม่ให้แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าประเภท NON INVENTORY ที่ Tab สถานะสินค้าคงคลัง
12 All แก้ไขปัญหาการพิมพ์รายงานเป็น PDF ไม่ได้ กรณีที่มีการสั่งพิมพ์รายงานหลายๆ หน้า
13 ควบคุมการผลิต จอภาพผ่านรายการเบิกวัตถุดิบ กรณีพบว่ามีรายการเบิกติด Error Code โปรแกรมจะไม่ทำการผ่านรายการเลขที่ใบเบิกทั้งหมด
14 บัญชีลูกหนี้ จอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ แก้ไขปัญหาการผ่านรายการตั้งลูกหนี้ Error กรณีที่กำหนดค่าเริ่มต้นระบบฟิลด์ เลขที่บัญชีขายตาม = T

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*