BySide V.1.48 Release Note

BySide Version 1.48 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

ปรับปรุงรายงานสถานะคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

เพิ่มการแสดงข้อมูลหมายเหตุในรายงาน

Back

ปรับปรุงรายงานใบสั่งซื้อคงค้าง – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
เพิ่มการกำหนดเงื่อนไขรหัสผู้รับผิดชอบ และรหัสผู้ขอซื้อ พร้อมทั้งเพิ่มประเภทรายงานใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลรหัสผู้รับผิดชอบ และรหัสผู้ขอซื้อ

Back

ปรับปรุงรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

เพิ่มการแสดงคำอธิบายของรหัสคลัง, รหัสหมดสินค้า, รหัสกลุ่มสินค้า และรหัสบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

Back

ปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภท – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
เพิ่มประเภทรายงานใหม่ คือ แสดงแบบละเอียด (รวมตามเลขที่เอกสาร)

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า แก้ไขปัญหาการ Run ข้อมูลแล้วจอภาพค้างเนื่องจากพบว่าบันทึกรายการขายที่เกินปี 2099 และแก้ไขการแสดงข้อมูลเช็ค/เงินสด/เงินโอนรอกระทบยอดให้ทำการหักค่าใช้จ่ายตอนที่ทำการบันทึกรับเงินด้วย
2 ต้นทุนการผลิต แก้ไขรายงานสรุปต้นทุนทคำสั่งผลิต เมื่อคลิกเลือกเลขที่คำสั่งผลิตแล้วโปรแกรมเกิด Error
3 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ ให้แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ กรณีพบว่ากำหนดเงื่อนไขแล้วไม่มีข้อมูลที่จะจัดพิมพ์
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขรายงานประวัติคำสั่งผลิต พบว่าพิมพ์รายงานแล้วโปรแกรม Error

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*