จาก “Impairment” ชวนมาอ่าน “มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฉบับ พ.ศ. 2547”

International Standards for the Professtional Practice of Internal Auditing
จัดทำโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 

สืบเนื่องจากมีลูกค้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Internal Audit ให้เข้ามาร่วมกับการ Implement Agile แล้วเจ้าหน้าที่ Internal Audit ท่านนั้นก็บอกต้องขอไปเช็คก่อนว่า “Impairments” หรือเปล่า หลายท่านไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร เพราะคำนี้ ปกติแปลว่า การด้อยค่า,ความบกพร่อง ซึ่งไม่น่าจะเข้าใจกัน ผมก็เลยเอาเอกสารชิ้นนี้ให้อ่านครับ

 

โดย Impairment ในทาง Internal Audit แปลว่า เหตุบั่นทอน หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําที่ส่งผลให้การทํางานของบุคคลหรือขององค์กร ขาดความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ เหตุการณ์หรือการกระทําดังกล่าวจะรวมถึงการกระทําที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล การจํากัดขอบเขต การกีดกันการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สิน ตลอดจนการถูกจํากัดทรัพยากร (เงินทุนสนับสนุน)

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคำครับที่ควรทราบ เลยนำมาให้อ่านกัน จะได้เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเขาทำงานโดยมีหลักคิดและมาตรฐานอย่างไร และจากการค้นหาข้อมูลนี้ ก็ได้ไปพบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในดี ๆ จัดทำ โดย กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลองไปเยี่ยมชมเขาดูนะครับ จะมี download ซึ่งให้ข้อมูลดี ๆ เช่น powerpoint สำหรับฝึกอบรม, แบบฟอร์ม, แนวทาง, ระเบียบ ฯลฯ

 

ที่มา http://web.kmutt.ac.th/internal-audit/Upload/stand_2547.pdf

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*