ECONS V2.13E Rvs 610009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ PC, AV, GL, BK, BR

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit มีจอภาพที่สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit ดังนี้

✤ ระบบ PC
1. บันทึก/แก้ไขการเบิกเงินสดย่อย
2. การจัดทำใบสรุปขอเบิกชดเชย
3. การอนุมัติการขอเบิกชดเชย

✤ ระบบ AV
1. บันทึกการเบิกเงินทดรอง
2. ยกเลิกการเบิกเงินทดรอง
3. บันทึกการเคลียร์เงินทดรอง
4. ยกเลิกการเคลียร์เงินทดรอง

✤ ระบบ GL
1. บันทึกใบสำคัญ
2. ผ่านรายการจากระบบอื่น
3. ยกเลิกใบสำคัญ
4. ประมวลผลจัดสรรยอดบัญชี
5. ประมวลผลปิดสิ้นงวด

✤ ระบบ BK
1. บันทึกเงินโอนธนาคาร
2. ยกเลิกผ่านรายการเงินโอนธนาคาร

✤ ระบบ BR
1. การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

✤ วิธีการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running ได้ถึง 12 Digit มีวิธีการดังนี้
1. เปิดเมนู ข้อมูลหลักการ Run Number จากนั้นค้นหากลุ่มเอกสาร แล้วกำหนด Digit ที่ต้องการ Running ที่ฟิลด์ ระบุตำแหน่ง Running ดังรูป

2. เมื่อนำกลุ่มเอกสารไปใช้โปรแกรมจะทำการ Running ให้ตาม Digit ที่กำหนด

ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

ที่ปุ่ม Add MRP เพิ่มการแสดงคำอธิบายสินค้า (2) เพื่อช่วยในการตรวจสอบและการค้นหาข้อมูลสินค้าได้หลากหลายขึ้น

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการ ซึ่งแสดงจากยอดสินค้าที่มีการบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าค้างไว้แต่ยังไม่ได้ผ่านรายการ ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบกรณีมีการโอนย้ายหลาย ๆ สถานที่

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock card) ให้ Support การปรับ Running เลขที่เอกสารเป็น 12 Digit และเพิ่มการแสดงเลขที่เอกสาร และเลขที่อ้างอิงสำหรับรายการรับสินค้าผลพลอยได้จากการผลิต
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกข้อมูลหลักพนักงานขาย พบว่ากรณีใช้คำสั่ง Copy จากรหัสเก่ามาเป็นรหัสใหม่ เมื่อบันทึกข้อมูลจะเกิด Error
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการรับคืนสินค้า ให้ Default วันที่หมดอายุเป็นปี 01/01/2099 หรือกรณีระบุจากคลังเดิมก็ให้ Default จากข้อมูลคลังที่เลือก
4 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกจัดทำใบขอซื้อ กรณีใช้คำสั่ง Copy แก้ไขโปรแกรมให้ทำการ Running ลำดับที่ถัดไปอัตโนมัติ และเปิดให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขลำดับที่ได้ด้วยตนเอง
5 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ เพิ่มการตรวจสอบไม่ให้ทำการแก้ไขจำนวนสั่งซื้อน้อยกว่าจำนวนที่ทำการรับของบางส่วนไปแล้ว
6 วางแผนการผลิต แก้ไขจอภาพการสร้างคำสั่งผลิตจาก MPS พบว่าทำการประมวลผลแล้วโปรแกรมค้าง เนื่องจากโปรแกรมมีการตรวจสอบพบว่าเลขที่อ้างอิงคำสั่งผลิตซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่จึงทำให้วน Loop ซ้ำๆ แก้ไขปัญหาโดยการให้โปรแกรม Running เลขที่ถัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบว่าไม่ซ้ำ

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*