BySide V.1.33 Release Note

BySide Version 1.33 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

ปรับปรุงรายงานสรุปค่าขนส่งแยกตามรหัสเจ้าหนี้ – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสรถบรรทุก เพื่อให้สามารถคัดกรองตามรหัสรถบรรทุกได้

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า(STOCK CARD) กรณีกำหนดเงื่อนไขแสดงข้อมูลตามคลังพบว่าคอลัมน์เลขที่เอกสารและเลขที่เอกสารอ้างอิงแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง และปรับความเร็วในการแสดงรายงาน
2 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ กรณีระบุเงื่อนไขกลุ่มสินค้าแบบเลือกทั้งหมด พบว่ารายงานแจ้งว่าไม่มีข้อมูล
3 บริหารโครงการ แก้ไขรายงานสถานะโครงการ(แบบสรุป) กรณีพิมพ์รายงานออกเป็น Excel พบว่าแสดงชื่อโครงการไม่ครบ
4 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน กรณีมีรายการยกเลิกเช็คพบว่ารายงานแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*