BySide V.1.32 Release Note

BySide Version 1.32 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มจอภาพสอบถามคำสั่งขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เป็นจอภาพสำหรับแสดงรายการคำสั่งขายคงค้างทั้งหมด มีเงื่อนไขหลากหลายเงื่อนไขให้ผู้ใช้กำหนดเพื่อใช้ในการค้นหาคำสั่งขายที่คงค้าง และมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น ได้แก่
1. สามารถกำหนดสีได้ด้วยตนเอง เพื่อแสดงสถานะของรายการใบสั่งขาย ที่ครบกำหนดส่งวันนี้, เกินกำหนด, ยังไม่ถึงกำหนด และค้างผ่านรายการ(คือ คำสั่งขายที่มีการบันทึกส่งสินค้าแล้วแต่ยังไม่ผ่านรายการ)
2. การกำหนดมุมมอง ให้คำสั่งขายคงค้างจัดเรียงตามรหัสลูกค้า หรือเรียงตามคำสั่งขาย

Back

ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบลูกค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR),ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

จอภาพตรวจสอบลูกค้า มีการปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล ดังนี้

1. Tab 3.2 รายละเอียดการสั่งซื้อ เพิ่มคอลัมน์แสดง จำนวนคงค้าง

2. Tab 3.4 ใบส่งสินค้าคงค้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายการใบส่งสินค้าที่บันทึกค้างไว้แต่ยังไม่ผ่านรายการส่ง ปรับให้สามารถแสดงรายการส่งสินค้าคงค้างทั้งหมดของลูกค้านั้นๆ และเพิ่มให้กำหนดเงื่อนไข เลขที่คำสั่งขาย ที่สนใจได้ หรือสามารถเคลียร์เงื่อนไขเลขที่คำสั่งขายออกโปรแกรมก็จะแสดงรายการส่งสินค้าคงค้างทั้งหมดของลูกค้านั้น ๆ

3. Tab 3.5 ประวัติการส่งของ ปรับปรุงให้แสดงประวัติการส่งของทั้งหมดตามลูกค้านั้นๆ และเพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไข วันที่ส่งของ, เลขที่ใบส่งของ, เลขที่คำสั่งขาย และรหัสสินค้า

Back

ปรับปรุงจอภาพสร้างรายการยอดปรับปรุงจำนวนส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไข ให้แสดงเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ประมวลผล หรือที่ประมวลผลแล้ว หรือทั้งหมดได้

Back

ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
จอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง เพิ่มคอลัมน์การแสดงผลข้อมูลได้แก่ รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, ชื่อสถานที่ส่งของ และผลต่าง (จำนวนส่ง-จำนวนส่งจริง)

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บริหารโครงการ แก้ไขรายงานสถานะคำสั่งขาย พบว่าไม่แสดงเลขที่ใบสำคัญรับเงิน
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานวิเคราะห์อายุุลูกหนี้ พบว่ารายงานแบบสรุปแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยแสดงรูปแบบรายงานเหมือนแบบละเอียด

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*