BySide V.1.30 Release Note

BySide Version 1.30 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
BySideV109.1

เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)

1. สามารถกำหนดเงื่อนไขรายงานได้ทั้งแบบงวดเริ่มต้น-สิ้นสุด และแบบวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด

2. สามารถเลือกตรวจสอบตามเลขที่บัญชีทั้งหมด หรือเฉพาะบัญชี หรือตามช่วงบัญชีได้

3. สามารถเลือกตรวจสอบรวมหรือไม่รวมรายการบัญชีที่ยังไม่ปิดงวดบัญชีได้

4. มีรูปแบบรายงาน 2 ประเภท คือ แบบละเอียด จะแสดงรายการบัญชีทุกรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด และแบบสรุป จะแสดงเฉพาะยอดยกมา ยอดรวมบัญชีด้านเดบิต,เครดิต และยอดยกไป

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บริหารระบบงาน แก้ไขจอภาพกำหนดสิทธิ์การใช้เมนู เนื่องจากรายงานที่เพิ่มใหม่ไม่มี List ให้เลือกเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
2 บัญชีลูกหนี้ รายงานการรับเงินมัดจำ แก้ไขปัญหากรณีเลขที่ใบแจ้งหนี้และเลขที่ใบสำคัญรับ เป็นเลขเดียวกันทำให้รายการแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*