ECONS V2.13E Rvs 590012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มรายงานใบส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

เพิ่มฟอร์มสำหรับพิมพ์รายการส่งสินค้า (STDCO6060) อีก 1 รูปแบบซึ่งรายงานนี้จะเพิ่มการแสดงข้อมูลสถานที่ส่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับรถขนส่งสินค้า

แก้ไขจอภาพการกำหนดบริษัท – ระบบพื้นฐาน

เพิ่ม Digit สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป

Back

แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขการใช้วัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

เมนู K-C-B-B-A จอภาพบันทึก/แก้ไขการใช้วัตถุดิบ เพิ่มแสดง Field วิธีตัดยอดอัตโนมัติซึ่งมี 3 แบบได้แก่ N-เบิกเอง, O-ตัดอัตโนมัติตอนเปิดคำสั่งผลิต และ C-ตัดอัตโนมัติตอนปิดคำสั่งผลิต พร้อมเปิดให้แก้ไขได้ตามเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีทำการ New Record ให้ Default เป็น N และแก้เป็น C ได้เท่านั้น
2. กรณีแก้ไข Record เดิม หากเป็น O อยู่ ห้ามแก้ไข
3. กรณีแก้ไข Record เดิม หากเป็น C อยู่ แก้ไขเป็น N ได้เท่านั้น
4. กรณีแก้ไข Record เดิม หากเป็น N และไม่มียอดเบิกรวมถึงยอดเบิกที่ยังไม่ Post ให้แก้เป็น C ได้เท่านั้น

Back

เพิ่มการเก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

เป็นการเก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิลแยกตาม Item สินค้าที่ขาย เพื่อใช้ในการออกรายงานประวัติการขาย(รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) และรายงานจัดอันดับยอดขายตามสินค้า โดยจะนำส่วนลดท้ายบิลนี้ไปหักยอดขายเพื่อคำนวณเป็นยอดขายสุทธิ ทั้งนี้ สามารถกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมเก็บหรือไม่เก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิลได้ มีรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมเก็บ (Y) หรือไม่เก็บ (N) ข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล ที่จอภาพ F.A.A ค่าเริ่มต้นระบบงานในระบบ CO
2. แก้ไขจอภาพการประมวลผล เพื่อให้เก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล ดังนี้
2.1 จอภาพ F.E.B ผ่านรายการส่งสินค้า
2.2 จอภาพ F.E.E ผ่านรายการส่งสินค้า (ใหม่)
2.3 จอภาพ F.F.B ผ่านรายการตั้งลูกหนี้
2.4 จอภาพ F.G.B ผ่านรายการรับคืนสินค้า
2.5 จอภาพ F.G.D.B ผ่านรายการคืนสินค้า(ใบรับคืน)

Back

ปรับปรุงจอภาพการบันทึกเงินโอนธนาคาร และเพิ่มแบบฟอร์มพิมพ์เช็ค – ระบบเงินโอนธนาคาร
ปรับปรุงจอภาพบันทึกเงินโอนธนาคาร โดยเพิ่มฟิลด์สำหรับกำหนดชื่อผู้รับเช็ค พร้อมเพิ่มรายการงานพิมพ์เช็คจ่ายดังรูป

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*