ECONS V2.13E Rvs 580006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580006  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
ปรับปรุงจอภาพการจัดทำใบขอซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP  ให้ทำการบันทึกรหัสโครงการดำเนินงานจากความต้องการตามคำสั่งขาย  เฉพาะกรณีที่เป็นสินค้าประเภทซื้อมาขายไป

ECONS V2.13E Rvs 580006-001ECONS V2.13E Rvs 580006-002

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP  ให้ทำการบันทึกรหัสโครงการดำเนินงานจากความต้องการตามคำสั่งผลิตหลัก

ECONS V2.13E Rvs 580006-003

 แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต(SF) แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต  กรณีประมวลผลเปิดคำสั่งผลิตสินค้าที่กำหนดโครงสร้างสินค้าเป็น Phantom แก้ไขให้โปรแกรมสร้างรายการขั้นตอนการผลิต และคำนวณวันที่เริ่มต้น – วันที่ครบกำหนดให้ถูกต้อง
2 ควบคุมการผลิต(SF) แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต  กรณีประมวลผลเปิดคำสั่งผลิตสินค้าที่กำหนดโครงสร้างสินค้าเป็น Phantom แก้ไขให้โปรแกรมคำนวณวันที่ความต้องการให้ถูกต้อง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*