BySide V.1.08 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน และจัดทำรายงานใหม่ 2 รายงาน

BySideV109.1

รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เป็นรายงานเดิมนำมาปรับปรุงเพิ่มคอลัมน์ “ราคาขายสุทธิ” ซึ่งเป็นราคาขายต่อหน่วยหักส่วนลดแล้ว
BySide V.1.08 Release Note-001
รายงานประวัติการขายแสดงตามวันที่ส่งสินค้า-เลขที่ใบแจ้งหนี้ – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
รายงานประวัติการขาย ประเภทรายงาน แสดงตามวันที่ส่งสินค้า -เลขที่ใบแจ้งหนี้ เป็นรายงานเดิมนำมาปรับปรุงโดยเพิ่มคอลัมน์ “ราคา/หน่วย” เพื่อแสดงราคาขายสินค้าต่อหน่วยหลังหักส่วนลดของแต่ละสินค้าแล้ว
BySide V.1.08 Release Note-002
รายงานใบเบิกวัตถุดิบรวม – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
เป็นรายงานใหม่สำหรับแสดงรายการวัตถุดิบที่จะต้องขอเบิกเพื่อนำมาใช้ในการผลิตตามเลขที่คำสั่งผลิตที่กำหนด มี 2 รูปแบบ คือ
1. แสดงตามรหัสวัตถุดิบ – แสดงรายการเบิกวัตถุดิบทั้งหมดเป็นเป็นยอดรวม
2. แสดงตามขั้นตอนการผลิต – แสดงรายการเบิกวัตถุดิบทั้งหมดเป็นยอดรวม โดยแยกตามขั้นตอนการผลิตซึ่งเมื่อผู้ใช้จัดพิมพ์รายงานดังกล่าวออกเครื่องพิมพ์แล้ว จะไม่สามารถเรียกพิมพ์คำสั่งผลิตนั้น ๆ ได้อีก เพื่อป้องกันการจัดพิมพ์รายการเบิกวัตถุดิบซ้ำ
BySide V.1.08 Release Note-003
BySide V.1.08 Release Note-004BySide V.1.08 Release Note-005
รายงานการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ตามรหัสรายการ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
แสดงรายละเอียดของรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลังที่ทำการผ่านรายการแล้ว
สำหรับคอลัมน์ราคา/หน่วยเป็นราคาที่เกิดจากกการประมวลผลต้นุทนสินค้า ดังนั้นรายการที่ผ่านรายการแล้วแต่ยังไม่ประมวลผลต้นุทนสินค้าจึงแสดงเป็น 0
BySide V.1.08 Release Note-006BySide V.1.08 Release Note-007
Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*