ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ForbiddenInputTax-001A ForbiddenInputTax-001ForbiddenInputTax-000

ที่มา กรมสรรพากร

คำนำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนําเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะ ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องออกใบกํากับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ และหากมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่มรายอื่นสามารถนําภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีมาหักออกจากภาษีขายในการ คํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ สําหรับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการต้องพึงระมัดระวังในทางปฏิบัติคือ ภาษีซื้อต้องห้าม ที่กฎหมายไม่ให้นํามาหักออกจากภาษีขาย หรือไม่สามารถนํามาขอคืนภาษีซื้อได้ ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากรจึงได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ “ภาษีซื้อต้องห้าม” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทั่วไปได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ForbiddenInputTax-002

{ดาวน์โหลด}

{Version ปี 2554}

Posted in ห้องสมุด Tagged with:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*