จดหมายข่าว ECONS : ตุลาคม 2561
ECONSNEWS1061

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : สามารถเลือกข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในข้อมูลหลักผู้ขายได้
  • ปรับปรุงจอภาพ Report Permission Group – บริหารระบบงาน : เพิ่มให้สามารถ Copy สิทธิการใช้งานจากกลุ่มอื่นได้
  • ปรับปรุงการอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry ให้ทำการ Generate เป็นใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.46
  BySide Version 1.46 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงรายงานการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ตามรหัสรายการ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสแผนก และเพิ่มประเภทรายงานให้แสดงตามรหัสแผนก
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONSPRS

  Update Feature in PAYROLL
  PAYROLL Rvs 610010 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
  • เพิ่ม Digit การบันทึกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก