จดหมายข่าว ECONS : พฤศจิกายน 2561
ECONSNEWS1161
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.47 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการส่งคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : สามารถบันทึกรายการด้วย Barcode หรือ QR Code ได้
  • เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ SF, PL
  • ปรับปรุงการตรวจสอบสถานะของรายการขอซื้อใน MERQry
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONSPRS

  Update Feature in PAYROLL
  PAYROLL Rvs 610011 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงาน E-Payslip

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   LICEcapECONSFORSALESFORCE_MANUAL