จดหมายข่าว ECONS : พฤศจิกายน 2560
econsnews1160

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.35 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) : เพิ่มให้ระบุส่วนงาน
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   seminartax_Enterpreture

   seminartax_VAT