จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2562
ECONSNEWS0562
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.53 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
      • ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   ERPThinkcapCycleCountCap