จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2560

ECONSNEWSS0560
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.29 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) : แก้ไขรายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้ตามเลขที่บัญชี และปรับความเร็วในการแสดงรายงานโครงสร้างสินค้า

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้
  • ปรับปรุงจอภาพการเคลียร์เงินทดรอง – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขวัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : สามารถเลือกวัตถุดิบที่ต้องการเบิกได้ และสามารถเลือกคลังเบิกได้ครั้งละหลายคลัง
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   window10thaiproblemosscseminarsolidfilepdfmiscpasi