จดหมายข่าว ECONS : มีนาคม 2563
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 630003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.63 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
  • เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (BugFixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONSPRS

  Update Feature in PAYROLL
  PAYROLL Rvs 630001 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

    • ปรับปรุงโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้ ให้รองรับการเพิ่มค่าลดหย่อนกรณีออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)รูปแบบใหม่
    • ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก