จดหมายข่าว ECONS : กรกฎาคม 2562
ECONSNEWS0762

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้
  • ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   dbd_manual_word_content