จดหมายข่าว ECONS : มกราคม 2562
ECONSNEWS0162
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.49 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มจอภาพปรับประมาณการขาย – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
  • เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ FA
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 14 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   manualforrptofinternalcontrol