จดหมายข่าว ECONS : มกราคม 2560
ECONSNEWS0160
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.25
  BySide Version 1.25 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้
      • ปรับปรุงรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)
      • เพิ่มจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
      • เพิ่มจอภาพสร้างรายการใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
      • เพิ่มรายงานสรุปค่าขนส่ง แยกตามรหัสเจ้าหนี้ – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : รายงานใหม่
      • เพิ่มรายงานจัดอันดับยอดขายตามสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : รายงานใหม่
      • เพิ่มรายงานการส่งสินค้าแยกตามคลัง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : รายงานใหม่
      • ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AR) – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
      • ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : Generate รหัสผู้ขายไปเป็นข้อมูลหลักลูกค้า
  • ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า– ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : กำหนดรายละเอียดการขนส่งได้แก่ รหัสพื้นที่ส่งสินค้า, รหัสเจ้าหนี้ขนส่ง, รหัสคลังจัดส่ง และรหัสรถบรรทุก
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO): กำหนดรายละเอียดการขนส่ง และราคาค่าขนส่งขาย และค่าส่งจ่าย
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการส่งสินค้า และผ่านรายการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO): กำหนดรายละเอียดการขนส่ง, เก็บประวัติราคาค่าขนส่งขาย, สร้างรายการสำหรับปรุงจำนวนส่งสินค้าและสำหรับใช้ในการ Generate ใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง
  • ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ และรายงานใบสำคัญลดหนี้/เพิ่มหนี้ : AR Offset – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   destroyinventory01
   10 sme manual