จดหมายข่าว ECONS : ธันวาคม 2560
econsnews1260
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : Lookup ลำดับที่เพิ่มให้ค้นหาคำอธิบาย 2 ได้
  • ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มแสดงชื่อโครงการ
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ (Van Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ให้สามารถแก้ไขมูลค่า Vat ได้ไม่เกิน 0.01
  • ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต และจอภาพปรับปรุงคำสั่งผลิต – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.36
  BySide Version 1.36 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขให้แสดงวันที่ครบกำหนด ตามใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก