จดหมายข่าว ECONS : เมษายน 2561
ECONSNEWS0461
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพเบิกวัตถุดิบ- ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มแสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการและจำนวนสุทธิ
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มให้แสดงคำอธิบายสินค้า 2
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า – ระบบควบคุมการขายสินค้า (CO) : เพิ่มการเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย
  • ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการผลิต, ข้อมูลสาเหตุ Downtime – ระบบ Enhanced Shop Floor (EH) : ให้สามารถค้นหาข้อมูลศูนย์การผลิตและสาเหตุการ Downtime ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 11 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.40
  BySide Version 1.40 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก