จดหมายข่าว ECONS : เมษายน 2560
ECONSNEWS0460
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน ึ รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มปุ่มพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายละเอียดขนส่ง – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบส่งสินค้า
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : แก้ไขให้ค้นหาชื่อกลุ่มค่าแรง
  • เพิ่ม Feature การกำหนดรหัสผู้ขายจ่ายชำระ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากหลาย Vendor แต่สามารถรวมใบแจ้งหนี้ไปที่ Vendor เดียว
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ปรับปรุงวิธีบันทึกสถานที่เก็บสินค้า
  • ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ปรับปรุงวิธีบันทึกสถานที่เก็บสินค้า
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.28
  BySide Version 1.28 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มรายงานแสดงการจัดส่งสินค้าแบบละเอียด – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) : แสดงรายการทั้งก่อนและหลังประมวลผลรายการส่งสินค้า

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก