จดหมายข่าว ECONS : เมษายน 2559

Newsletter April2

เรียน BBS Valued Customer,

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 

ECONS_logo

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้

    • ปรับปรุงการใช้งานโปรแกรม ECONS ระบบ 2 ภาษา
    • เพิ่มการทำงานส่วนของการส่งสินค้าด้วย QR Code – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
    • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)                                               รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

BySideV109.1Update Feature in BySide V.1.16

BySide Versionนี้ มีการปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 10 รายการดังนี้

    • เพิ่มรูปแบบรายงานราคาขายสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
    • ปรับปรุงรายงานสถานะคำสั่งขายตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
    • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)                                              รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

บทความ

บทความ

เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร : คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

                                                                                                                        รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก