จดหมายข่าว ECONS : มีนาคม 2559

ECONSNEWS0359

เรียน BBS Valued Customer,

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E

   
   
  ECONS V2.13E Rvs 590003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 15 รายการ ดังนี้

   • แก้ไขจอภาพจัดทำใบเสนอราคา – ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES)
   • แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)
   • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide V.1.15

      
  BySide Versionนี้ มีการปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการดังนี้

   • ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
   • เพิ่มรายงานส่วนต่างราคาซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)
   • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก