BySide V1.75 Release Note

BySide V1.75 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้

 

ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตามรหัสบัญชีหลัก

Trial Balance Report

เพิ่มรูปแบบรายงานงบทดลอง จากเดิมที่งบทดลองสามารถแสดงผลได้ตามรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ในผังบัญชีได้เพียงรูปแบบเดียว เป็นปรับเพิ่มให้สามารถดูรายงานแบบสรุปแสดงผลตามรหัสบัญชีหลักได้

 

Trial Balance Report
 

หน้าจอเงื่อนไขการพิมพ์ปรับเพิ่มให้สามารถเลือกประเภทรายงานได้ โดยมีรูปแบบดังนี้

  ● งบทดลอง จะแสดงผลตามรูปแบบรายงานเดิมคือจะแสดงตามรหัสบัญชีในผังบัญชี

  ● งบทดลองแบบสรุปแสดงตามรหัสบัญชีหลัก จะแสดงผลเป็นแบบสรุปมูลค่าตามรหัสบัญชีหลัก

 

Trial Balance Report

 

หน้าจอสำหรับการกำหนดรหัสบัญชีหลัก (เมนูระบบบัญชีทั่วไป->แฟ้มข้อมูลหลักระบบงาน->บัญชีหลัก)

Go Top

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มรายงานรายการทางบัญชี(IC)

Accounting Entry Report
 

เพิ่มเมนูรายงานรายการทางบัญชี(IC) ในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทสินค้าคงเหลือที่ส่งไปยังระบบบัญชีทั่วไป โดยรายงานจะมีเงือนไขการกรองข้อมูลดังนี้

  ● วันที่รายงานเคลื่อนไหวสินค้าเริ่มต้น – สิ้นสุด

  ● รหัสบัญชีเริ่มต้น – สิ้นสุด

  ● สถานะการส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีทั่วไป

 

Withholding Tax Certificate

 

รายงานมีประเภทการแสดงผลทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ดังนี้

  ● แบบละเอียด จะแสดงตามรายการเคลื่อนไหวสินค้า โดยแสดง วันที่เอกสาร(วันที่รายการเคลื่อนไหว) ,วันที่-เวลาการเกิดรายการ ,ประเภทรายการ(Adjustment,Receipt,Issue) ,ประเภทคำสั่ง,เลขที่เอกสาร ,รหัสสินค้า ,รหัสและชื่อบัญชี ,มูลค่าเดบิต-เครดิต โดยจะเรียงข้อมูลตามวันที่เอกสาร ,วันที่-เวลาการเกิดรายการ

Detailed reports

 

  ● แบบสรุปแยกตามประเภทรายการ จะแสดงมูลค่าเดบิต เครดิต รวมตามรหัสบัญชีตามช่วงข้อมูลที่เลือก แยกตามแต่ละประเภทรายการ การแสดงผลเรียงข้อมูลตามประเภทรายการ และรหัสบัญชี ประเภทคำสั่ง,เลขที่เอกสาร ,รหัสสินค้า ,รหัสและชื่อบัญชี ,มูลค่าเดบิต-เครดิต โดยจะเรียงข้อมูลตามวันที่เอกสาร ,วันที่-เวลาการเกิดรายการ

Summary report by transaction type
 

  ● แบบสรุปเรียงตามเลขที่บัญชี จะแสดงมูลค่าเดบิต เครดิต รวมตามรหัสบัญชีตามช่วงข้อมูลที่เลือก การแสดงผลเรียงข้อมูลตามรหัสบัญชี

 

Summary report by account number

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป รายงานสมุดบัญชีรายวัน เรียงตามวันที่อ้างอิง-ใบสำคัญ(เลขที่รายการ) แก้ไขการแสดงผลของรายงาน โดย รายงานเดิมจะเรียงข้อมูลตาม วันที่อ้างอิง และตามด้วยเลขที่รายการ แก้ไขเพิ่มให้เรียงตาม เอกสารอ้างอิงถัดจากเลขที่รายการ

 
Journal Report

2 ระบบบัญชีทั่วไป รายงานบัญชีแยกประเภทแบบละเอียด แก้ไขการแสดงผลจากเดิมที่จะแสดงรหัสบัญชีที่มีแต่ยอดยกมาก่อน แล้วถึงแสดงรหัสบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงข้อมูลที่เลือก

 
Ledger Report AR
 
Ledger Report AP

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*