ECONS V2.13E Rvs 630011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

ระบบควบคุมการผลิต : หน้าจอบันทึกปิดคำสั่งผลิตเมื่อทำการสร้างรายการปิดคำสั่งผลิตให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “รออนุมัติรายการ” (Hold) ไว้

 

Default Hold

Go Top

ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอบันทึกรับเงิน เพิ่มให้สามารถเลือกข้อมูลธนาคารลูกค้าจากข้อมูลเดิมได้ หรือจะไม่เลือกแต่บันทึกข้อมูลเข้าไปเองเช่นเดิมได้

 

Lookup Bank

Go Top

ระบบควบคุมการสั่งซื้อ : หน้าบันทึกจัดทำใบขอซื้อ ในกรณีที่สร้างรายการขอซื้อจากการจัดทำแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ปรับให้แสดงเลขที่คำสั่ง ในหน้าจอแสดงรายการประมวลผลจากการจัดทำแผน

 

Add MRP

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนูยกเลิกการโอนสินค้าแก้ไขให้ ไม่อนุญาตให้ยกเลิกการโอนที่มาจากระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM – Mobile Application)

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ หน้าจอบันทึก/แก้ไขรายการตั้งเจ้าหนี้ แก้ไขไม่ให้สามารถลบรายการ (ปุ่มลบข้อมูล) ที่ส่งมาจากระบบควบคุมการจัดซื้อ

 

AP Delete Data

3 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ เมนูพิมพ์ QR Code Tag จากใบสั่งซื้อ แก้ไขให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสารมากกว่า 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 12 ตัวอักษร)

 

QR Code Tag-1

 

QR Code Tag-2

4 ระบบบริหารเงินสด หน้าจอบันทึกการเบิกเงินทดรอง เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดประเภทการเบิก แก้ไขให้สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญจ่ายได้เอง (เดิมระบบจะไม่ยอมให้กำหนดเลขที่เอกสารได้เอง)

 

Cash advance

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*